YENİ BİR DÖNEME DOĞRU...
Türkiye’nin en nitelikli yüksek öğretim kadrolarından birine ve en başarılı öğrencilerine sahip olan BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ’ni
  • 149 yıl yüksek öğretimi en iyi şekilde gerçekleştirmeyi başarmış,
  • Sosyal, beşeri, mühendislik ve fen bilimleri alanlarında kaliteyi ön plana çıkaran, öğrenci merkezli eğitim ve öğretim ilkelerini benimsemiş,
  • Tüm eğitim ve araştırma faaliyetlerinde ifade özgürlüğü ve bilimsel özerkliği savunan, entelektüel birikimini özgürce akademik camia, öğrenciler ve toplumla paylaşan,
  • Nitelikli araştırmayı özendiren ve destekleyen, temel araştırma özgürlüğünü koruyarak, evrensel bilgi üretme, bilgi ile teknoloji geliştirme ve ekonomik değere dönüştürme arasındaki arayüzleri dengeleyen,
  • Paydaşların karar mekanizmalarına katılımını özendiren ve hesapverebilir,
  • Şeffaf yöntemlerle idari ve mali yönetimini planlayan sağlam bir yönetişim modeline sahip,
  • Akademik, pedagojik, disiplin, idari ve mali özerklikten ödün vermeden toplumda sorumluluk bilinciyle hareket eden, kültür ve sosyal sorumluluk projeleri üstlenmiş,
  • Her türlü ayırımcılığa karşı çıkan, tüm siyasi, toplumsal, vicdani oluşumlarda etik, sorumlu ve eşit tavır ve duruş sergileyen,
  • Kurumsal değerlerine ve itibarına sahip çıkan
bir üniversite olarak görüyor, öğretim üyeleri, öğrencileri, idari personeliyle beraber daha ileriye taşımayı hedefliyorum.