BİRİMLERLE GÖRÜŞME

boun_1

Rektörlük seçimi sürecinde Üniversitemiz fakülte, enstitü, yüksekokul ve bölümlerinde yaptığım görüşmeleri sizlerle paylaşıyorum.

Birimlerle Görüşme

12.06.2012     14:00-15:15     BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

 • Öğrenciler arasında spor kültürünün daha da yaygınlaştırılması ve özendirilmesi için gerekli yaratıcı mekanizmaların geliştirilmesi
 • “Spor Bursu” çalışmasının yapılması
 • Bölümün idari yapılanmasının korunarak desteğin artırılması

08.06.2012     14:00-15:15     GÜZEL SANATLAR BÖLÜMÜ

 • BÜ içinde tanılırlığın artırılması ve bölüm kurumsal kimliğinin oluşturulmasının desteklenmesi
 • Kadro sorununun çözülmesi için çaba harcanması
 • BÜ Kültürel Miras arşivinin kurulması
 • Bölüm web sitesinin iyileştirilmesi için destek sağlanması
 • BÜ Sanat Galerisi açabilme olanaklarının araştırılması
 • Bütçe desteğinin çeşitlendirilmesi ve artırılması
 • Bölümde yürütülen faaliyetlerin ve yapılan yayınların BÜVAK teşvik mekanizması içine dahil edilmesi
 • Heykel Atölye alanının koşullarının iyileştirilmesi
 • Tüm mekanların ve atölyelerin bakım/onarımının düzenli yapılması

07.06.2012     15:00-15:30     BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ OYUNCULARI

 • Kulüplere ve özelde BÜO’na desteğin artırılarak sürdürülmesi
 • Kilyos Kampüsünde kulüp faaliyetlerinin yoğunlaştırılması ve hazırlık öğrencileri ile etkileşimin çok yönlü geliştirilmesi

07.06.2012     11:00-12:30     YADYOK GENEL KURULU

 • Öğrenci sayılarının artmasından dolayı ek kadroların alınması konusunda etkin ve sürekli emek verilmesi
 • Kilyos Kampüsünde yurt ve kampüs yönetiminin iyileştirilmesi
 • Öğretim görevlileri ve okutmanların rektörlük seçiminde oy kullanamaması
 • Öğrencilerin eğitim/öğretim dışında uyum sorunu yaşamamaları için sosyal-kültürel-sanat faaliyetleri desteğinin Üniversite yönetimi tarafından artırılmasının sağlanması
 • YADYOK’un Kilyos Kampüsüne taşınması konusunun en geniş katılımla Üniversite içinde değerlendirilerek karara bağlanması

06.06.2012     12:30-13:30     EĞİTİM-SEN PANELİ

 • Rektör ile idari kadrolar arasında etkin ve çok yönlü iletişimin kurulması
 • Taşeron firmalarla yaşanan sorunların çözümlenmesi
 • Akademik ve idari kadrolar arasında ayırımcılığın kaldırılması
 • Rektörlük seçimlerinde idari kadroların oy kullanamaması
 • Genel sekreterin idari kadrolar tarafından seçimle belirlenmesi

06.06.2012     10:00-11:30     ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

 • Lojmanların güçlendirilmesi, lojman sayısının artırılması
 • Akademik kadroların (araştırma görevlisi dahil) artırılması konusunda etkin ve sürekli emek verilmesi
 • Sertifika programı konusunda gelişmelerin izlenmesi ve süreçlendirilmesi
 • Etik kurulların (INAREK başta olmak üzere) düzgün çalıştırılması
 • İletişimin önünün açılması
 • Yuva/kreş hizmet ve kalitesinin artırılması

05.06.2012     14:30-17:00     SEÇİM PANELİ

05.06.2012     11:00-12:30     BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

 • Mekanların etkin kullanılması, inşaat işlerinin kalitesinin artırılması, mimarisinin düzeltilmesi
 • Akademik kadroların (araştırma görevlisi dahil) artırılması konusunda etkin ve sürekli emek verilmesi
 • Sertifika programı konusunda gelişmelerin izlenmesi ve süreçlendirilmesi
 • Etik kurulların (INAREK başta olmak üzere) düzgün çalıştırılması
 • Spor kültürünün geliştirilmesi, spor, bağış koşusu ve sosyal sorumluluk arasında köprü kurulması

04.06.2012     15:00-16:00     ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

 • Kilyos Kampüsüne ilişkin projelerin çeşitlendirilerek geliştirilmesi ve kampüs alanının daha etkin kullanılmasının planlanması
 • 2.Eğitim programlarının fizibilitesinin incelenmesi

04.06.2012     13:00-14:00     ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMÜ

 • Sınıf gereksiniminin çözülmesi için çaba harcanması
 • Ders yapılan binaların temizliği, bakım/onarımı
 • Dersliklerde kullanılan teçhizatın bakım/onarımı
 • Lojman sorununun acilen çözümlenmesi

04.06.2012     10:00-11:00     MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

 • BÜ’nin marka değerini destekleyecek girişimlerin yürütülmesi
 • FMH konusunda politikaların geliştirilmesi ve BÜ’nde farkındalığın artırılması
 • Kilyos Kampüsüne ilişkin projelerin çeşitlendirilerek geliştirilmesi

02.06.2012     16:00-16:45     BÜ ÖTK BAŞKANI ADEM ARSLAN

 • ÖTK tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi, bütçesinin artırılması, ÖTK yönetmeliğinin ve seçim sisteminin yeniden değerlendirilmesi
 • Öğrencilerin en önemli talepleri olarak: Kütüphanenin 7/24 çalışması, Güney Kampüste kaliteli ve ucuz yiyecek servisinin yapıldığı mekanların yaratılması, yemek fiyatlarının düşürülmesi, ücretsiz shuttle hizmetinin sürdürülmesi, Zincirlikuyu-R.Hisarüstü arası sabah saatlerinde ulaşım sorununun çözülmesi,Yaz Okulu ücretlerinin düşürülmesi
 • Başarılı öğrencilerin akademik ortama çekilmesi için çaba harcanması
 • Kariyer Merkezinin iyileştirilmesi ve mezuniyet öncesi  iş dünyası ile öğrencilerin buluşturulması
 • Geniş kapsamlı müzik festivallerinin desteklenmesi

01.06.2012     16:00-17:30     FELSEFE BÖLÜMÜ

 • New faculty positions and staffing needs
 • Interdisciplinary centers
 • Space problems
 • Bottom-up participation and open-house
 • An academic center for English writing and student mentoring inYADYOK
 • Food-and-drinks in Kennedy Lodge
 • Accomodation facilities for the visitors 

01.06.2012     14:00-15:45     BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ

 • Akademik politikalar kurulunun kurulması ve Lisans Komisyonunun düzenli toplanması

01.06.2012     10:00-12:00     EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 • Mekanların etkin ve şeffaf kullanılması
 • Akademik kadroların (araştırma görevlisi dahil) artırılması konusunda etkin ve sürekli emek verilmesi
 • Sertifika programı konusunda gelişmelerin izlenmesi ve süreçlendirilmesi
 • Üniversitemizde satınalma işlemlerinin iyileştirilmesi
 • Bölümün yeniden yapılandırılması hususunun anlaşılması ve değerlendirilmesi

31.05.2012     16:00-17:30     TARİH BÖLÜMÜ

 • Nafi Baba Araştırma Merkezinin planlanması
 • Devlet-hükümet-üniversite ilişkilerinin belli bir mesafe korunarak yönetilmesi
 • Yükseköğretim kanun taslağı karşısında BÜ görüşünün tavizsiz savunulması
 • Kütüphane altyapısının yakın gelecekte 1 000 000’luk bir koleksiyonu kapsayacak şekilde planlanması

31.05.2012     14:15-15:45     SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

 • Güney Kampüs Orta Alan Kullanımının yakından denetlenmesi
 • Teknopark AŞ Kabul Komisyonu ve ilgili kurullarında çevre, etik, iş süreçleri ve benzeri ilkelerin gözetilmesi için gerekli düzenlemerlin yürütülmesi
 • Devlet-hükümet-üniversite ve özel sektör-üniversite ilişkilerinde mesafeli bir duruş sergilenmesi
 • Atama/yükseltme/performans değerlendirme açısından birimler arası farklılıkların anlaşılması
 • Kennedy Lodge’da daha uzun çalışma süreleri, daha ucuz ve kaliteli yemek servisi
 • Kampüslar içinde trafik akışının yeniden düzenlenmesi (özellikle güvenlik ve yoğunluk açısından)
 • Öğrencilerimizin İngilizce yeterliliklerinin geliştirilmesi

31.05.2012     10:30-12:30     İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

 • Yapı işleri tarafından yürütülen bakım/onarım/inşaat işlerinde kalite ve uygulamanın düzeltilmesi
 • Akademik kadroların (araştırma görevlisi dahil) artırılması konusunda etkin ve sürekli emek verilmesi ve birimler arası kadro hareketinin değerlendirilmesi
 • Yeni gelen öğretim üyelerine etkin oryantasyon
 • İdari ve destek personelin çalışma düzeninin ve idari-akademik kadrolar arası ilişkilerin iyileştirilmesi

30.05.2012     16:30-17:30     BÜKOOP ÜYELERİ

 • Gönüllü örgütlenme ve mevcut üretim-tüketim zincirinin desteklenmesi
 • Kooperatife tahsis edilmiş alanın genişletilmesi ve kiranın düşürülmesi

30.05.2012     14:00-15:30     İŞLETME BÖLÜMÜ

 • YÖK ile ilişkilerin etkin yürütülmesi
 • Profesyonel PR şirketleri ile çalışılması
 • Akreditasyon faaliyetlerinin desteklenmesi

30.05.2012     10:00-12:00     ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ

 • Akademik kadroların (araştırma görevlisi dahil) artırılması konusunda etkin ve sürekli emek verilmesi
 • UBYO’nun Üniversitenin kurullarında temsil edilmesi
 • Bölümün yeniden yapılandırılmasına yönelik yaratıcı çözüm önerilerinin geliştirilmesi
 • Yerleşim ve mekanlara ait mimari planların hazırlanması
 • BÜVAK gelirlerinin iyileştirilmesi için STK’larla işbirliği geliştirilmesi

29.05.2012     14:00-16:00     TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

 • Kampüslarımızda yaşayan hayvanların yaşamlarından sorumlu olduğumuz bilincinde “hayvan dostluğu”politikalarının ve çözümlerin, sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrenci kulüpleri ve komisyonlar vasıtasıyla geliştirilmesi
 • Kampüsların ticari amaçlarla kullanılmasının denetlenmesi
 • Öğrenci sayıları son yıllarda çok artmış olan “Yabancılar için Türkçe” derslerini de gözönüne alarak kadro sorununun çözülmesi için etkin çaba gösterilmesi
 • Proje hazırlama becerilerinin geliştirilmesi için etkin destek sağlanması
 • BÜVAK teşvik sistemi içinde Türkçe yayınlara katkı olanağının değerlendirilmesi
 • BÜREM’in desteklenmesi ve güçlendirilmesi
 • Taşaron şirketlerinde çalışanların özlük haklarının ve sorunlarının çözümlenmesi

29.05.2012     10:00-11:30     ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ

 • Çokdisiplinli ve disiplinlerarası yapıların desteklenmesi
 • Hukuk, iletişim ve güzel sanatlar gibi yeni akademik birimlerin kazandırılması için emek harcanması
 • Üniversitenin marka değerinin yakından izlenmesi ve medya ilişkilerinin geliştirilmesi
 • Öğrenci profillerindeki değişikliğin izlenmesi

28.05.2012     15:00-17:00     BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

 • Akademik kadroların (araştırma görevlisi dahil) artırılması konusunda etkin ve sürekli emek verilmesi ve özellikle yükseltmelerde birimler arası kadro hareketinin değerlendirilmesi
 • Üniversitedeki genç öğretim üyelerinin fikirleri değerlendirilerek aidiyet duygusunun artırılması ve tarafların birbirini tanımasına fırsat vererek uzlaşmanın sağlanması
 • Üniversiteler ve TÜBİTAK ile ilişkilerin geliştirilmesi
 • BAP’ta projeler arası “bridging” olanağının yaratılması ve hakemlik mekanizmasının iyileştirilmesi
 • Temel konularda herkese açık “public lecture” düzenlenmesinin teşvik edilmesi
 • Kurumsal iletişim ve konferans destek sisteminin iyileştirilmesi

28.05.2012     10:30-12:15     YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

 • Akademik kadroların (araştırma görevlisi dahil) artırılması konusunda etkin ve sürekli emek verilmesi ve özellikle yükseltmelerde birimler arası kadro hareketinin değerlendirilmesi
 • Yer sorununun çözümlenmesi
 • “English Kit” geliştirilmesi yönünde yürütülen faaliyetlerin desteklenmesi
 • YADYOK –EF işbirliğinin geliştirilmesi

25.05.2012     14:15-15:45     SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

 • Yükseköğretim kanunun hazırlanması ve uygulanması aşamalarında etkin bir rol üstlenilmesi
 • Akademik karar süreçlerinin temeli olan kurullar yapılanmasının idari kadrolar için de yaratılması
 • Öğretim üyelerinin idari yüklerini azaltmaya yönelik olarak bölümlerde idari destek altyapısının iyileştirilmesi
 • Üniversitemiz konferans merkezi, toplantı/seminer salonlarının ve olanaklarının geliştirilmesi
 • Dünyada ve Türkiyede çeşitlenen medya kurgusu içinde B.Ü. imajını güçlendirecek yeni bir anlayışın getirilmesi

25.05.2012     12:00-13:30     KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

 • Yuva/Kreş olanaklarının genişletilmesi ve iyileştirilmesi
 • Kuzey kampus imar durumlarının netleştirilerek “Kare Blok” güçlendirme konusunun ele alınması ve nihai bir karara bağlanması

25.05.2012     10:00-11:30     TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ

 • UYGAR merkezlerine verilmekte olan web ve stratejik planlama desteklerinin bölümlere de verilmesi
 • Akademik kadroların (araştırma görevlisi kadroları dahil) artırılması konusunda etkin ve sürekli emek verilmesi
 • Üniversitemiz yönetişimin iyileştirilmesi
 • Bölümün yeniden yapılandırılmasına yönelik yaratıcı çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve gerek Üniversitemiz içinde gerek YÖK nezdinde etkin çaba harcanması
 • BÜYEM tarafından yürütülen eğitim faaliyetlerine bölümlerin bilgi ve becerilerinin aktarılmasının sağlanması
 • BÜVAK tarafından sağlanan seyahat desteklerinde avans sisteminin uygulanması

24.05.2012     15:30-16:45     PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

 • Tüm etik kurulların daha etkin çalışması için yeniden yapılandırılması
 • “Ombudsman”lık sisteminin kurulması
 • “Cinsel Taciz” Komisyonunun kurulması
 • İntihal yazılımının güncellenmesi ve kullanılmasının özendirilmesi
 • Bölümün yer sıkıntısının giderilmesi için çözüm geliştirilmesi ve uygulanması
 • “Çevreye duyarlılık” temasını Üniversitenin tüm faaliyetlerinde içselleştirerek, kaynak israfını azaltarak kültürel ve fiziksel dönüşümün sağlanması

24.05.2012     12:00-13:30     KİMYA BÖLÜMÜ

 • B.Ü. öğrencilerini “özel” yapan tüm değerleri (İngilizce becerileri ve demokratik katılım kültürü başta olmak üzere) daha etkin olarak öğrencilerimize aktarabilmenin sağlanması
 • Akademik kadroların artırılması konusunda etkin ve sürekli emek verilmesi
 • Kuzey kampus imar durumlarının netleştirilerek “Kare Blok” güçlendirme konusunun ele alınması ve nihai bir karara bağlanması
 • Yapı işleri tarafından yürütülen bakım/onarım/inşaat işlerinde kalite ve uygulamanın düzeltilmesi

24.05.2012     10:00-11:30     ÇEVRE BİLİMLERİ ENSTÜTÜSÜ

 • Belediyeler ile görüşerek R.Hisarüstü“orta meydan”nın düzenlemesi, kampüsler (Kuzey-Güney-Hisar) arası yürüme yollarının, trafik akışının düzeltilmesi, engelli öğrencilerin gidiş-gelişlerini kolaylaştırıcı önlemlerin alınması
 • Araştırma altyapısının iyileştirilmesi
 • Projelerde gerçekleştirilen satınalmalarda KDV oranının düşürülmesi
 • Çok disiplinli-disiplinlerarası “güdümlü” projelerin geliştirilmesi
 • Gerek sınıf gerek laboratuvar alanı olarak kullanmak üzere yer sorununun çözülmesi
 • Ulaşım hizmeti desteğinin artırılması

23.05.2012     16:00-17:30     MATEMATİK BÖLÜMÜ

 • Kaynakların tahsisinin bölümlerin ders yükü gözönüne alınarak yapılması
 • Temel bilimler bölümlerine giren lisans öğrencilerine verilen bursların iyileştirilmesi
 • “Post-doc” araştırmacılar için lojman kiralanması
 • Bölümün yer sorununun çözülmesi
 • Yabancı dil eğitimlerinde dil laboratuvar kullanımının artırılması

23.05.2012     13:30-15:00     İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

 • Lisans ve eğitim laboratuvarlarının desteklenmesi
 • Bölümlerin web tasarımlarına yönetim tarafından ortak destek sağlanması
 • Üniversite için Uluslararası Danışma Kurulu kurulması
 • Komisyon üyeliklerinin temsil gücünü artırmak yönünde düzenli değiştirilmesi
 • “Bologna Süreci” konusunda Üniversite görüşünün oluşturulması
 • Öğrenci tanıtımlarının bölümlerin talepleri doğrultusunda yürütülmesi ve kurumsal iletişimin etkinleştirilmesi

22.05.2012     14:00-15:30     MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ

 • Bölümün akademik kadrolarının artırılmasına yönelik acil çözüm geliştirilmesi
 • Bölümün yer sorununun acilen çözümlenmesi
 • Binadaki inşaat durumunun ve park katlarındaki alanların kullanımının değerlendirilmesi
 • Yapı işleri tarafından yürütülen bakım/onarım/inşaat işlerinde kalite ve uygulamanın düzeltilmesi
 • Üniversitemiz konferans merkezi, toplantı/seminer salonlarının ve olanaklarının geliştirilmesi

21.05.2012     16:30-18:00     ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

 • Teknoloji geliştirme alanlarının genişletilmesinin ve gelirlerinin kullanımının doğru değerlendirilmesi
 • Yükseköğretim Kurumu tarafından eğitim/öğretime ilişkin geliştirilen uygulama ve yönetmelikler karşısında tutarlı bir tavır sergilenmesi, bu konuda gerekli ön çabanın harcanması
 • Üniversite yerleşkelerimizde yaratıcı çözümlerle imar durumunun iyileştirilmesi

21.05.2012     15:00-16:15     EKONOMİ BÖLÜMÜ

 • Öğretim üyelerinin lojman sorununun acilen çözülmesi
 • Ekonomi ve Finans Yüksek Lisans Programının mali koşullarının iyileştirilmesi
 • Öğrencilere burs verilmesi ve araştırmacılara ödeme yapılabilmesi yönünde alternatif modellerin yaratılması
 • Yükseköğretim Kanununda üniversitelerde farklılaşma olanağı verecek statülerin yaratılması yönünde girişimlerin yapılması
 • Üniversitemizin “Yükselen değer/Marka değeri”nin korunması ve yükseltilmesi için gayret gösterilmesi
 • ÖTK’nın yeniden yapılandırılması ve “dilekçe izleme” sisteminin kurulması

21.05.2012     09:30-10:15     RUMELİHİSARI MAHALLESİ MUHTARI SAYIN ÇETİN KARAYILAN

 • Esnaf ve mahalle halkı ile ilişkilerin iyileştirilmesi
 • “Orta meydan” öncelikli olmak üzere çevre ve mimari koşulların yeniden tasarlanması
 • Mahallede kiracı olarak yaşayan önemli sayıdaki öğrencimizin konut kalitesi ve kira sorunu
 • Mahallenin imar durumunun düzeltilmesi için ortak çalışma yürütülmesi

18.05.2012     14:00-15:30     EĞİTİM FAKÜLTESİ GENEL KURULU

 • Akademik kadroların (araştırma görevlisi dahil) artırılması konusunda etkin ve sürekli emek verilmesi
 • Pedagojik formasyon konusunda gelişmelerin izlenmesi ve süreçlendirilmesi
 • İdari çalışanlara hizmetiçi eğitimlerin düzenli yürütülmesi ve etkinleştirilmesi
 • Sosyal sorumluluk projelerinin etkin bir şekilde desteklenmesi ve BÜVAK nezdinde teşvik enstrumanlarının geliştirilmesi
 • BÜVAK teşviklerinin tüm hizmet boyutlarını kapsayacak şekilde çeşitlendirilmesi
 • Konut tahsis ve misafirhane kullanım süreçlerinin şeffaf ve sistemik bir yapıya kavuşturulması

17.05.2012     14:00-15:15     YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ

 • Kütüphaneye çok amaçlı veri tabanlarının satın alınması
 • Bölümün yeniden yapılandırılmasına yönelik yaratıcı çözüm önerilerinin geliştirilmesi

16.05.2012     10:00-11:15     KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

 • Akademik kadroların artırılması konusunda etkin ve sürekli emek verilmesi
 • Teknisyen ve tekniker kadrolarının artırılması
 • Kandilli Yerleşkesindeki tüm hizmetlerin (sosyal tesisler, yemek gibi) genişletilmesi ve iyileştirilmesi
 • “Rasathane Kimliği”nin sürdürülebilir bir model içinde canlandırılması

15.05.2012     13:00-14:15     BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ ENSTİTÜSÜ

 • Yayınevi faaliyetlerinin etkinleştirilmesi için düzenli destek sağlanması
 • Kandilli Yerleşkesi ile diğer yerleşkeler arasında ulaşımın iyileştirilmesi, saat başı servis konulması
 • Kandilli Yerleşkesindeki tüm hizmetlerin (sosyal tesisler, yemek gibi) genişletilmesi ve iyileştirilmesi
 • B.Ü. yerleşkeleri dışında teknoloji geliştirme bölgesi ek alanlarının yaratılmasına ciddi emek verilmesi