ÖNERİLERİNİZ

boun_1

Sevgili Meslektaşlarım, Sevgili Öğrenciler, Sevgili Çalışma Arkadaşlarım,

2012-2016 Yılları arasında “Nasıl Bir BÜ?” ve “Nasıl Bir BÜ Rektörü?” istiyorsanız görüşlerinizi lütfen bizimle paylaşın.

Sizden gelen görüş ve öneriler

13 Haziran 2012

Yemek konusunda kast sistemi var, öğrencilerin yediği yerde öğretim üyeleri yemiyor. Nedeni, yemekhanenin kötü olması. Biz öğrenciler de ucuz ve kaliteli yemeği hak ediyoruz. Okulun gerçek sahibi biz öğrenciler değil miyiz? Güney yurt öğrencilere yaz okulu için kapalı, sebep: "misafir gelecek"!! Okulun büyük bölümünün tuvaletleri berbat durumda. Medikoda tek bir doktor var. İyi ve kaliteli olan yurtların fiyatları çok yüksek, ucuz yurtlarda da yaşamak zor…

9 Haziran 2012

Üniversitemizde görev yapmakta olan taşeron ve 4/b li sözleşmeli personel saat 8.30 da en geç saat 8.45 de iş başı yaparken, kadrolu 4/a lı personel 9.30 da bazen de 9.45 de göreve başlamaktadır…

9 Haziran 2012

En üst düzeyde şeffaf bir BÜ rektörü ve yönetimi, memur, taşeron demeden çalışanına hizmet edenine gerekli hakkı sağlamaya çalışan, onlar için, üniversitesi için uğraşan gerçek bir dost istiyoruz !!!

9 Haziran 2012

Ben Araştırma Görevlisiyim, asistanlar olarak gerektiği yerde bir Hocanın yerini dolduruyor, hatta kendi bölümümüzde bazı derslere girip not bile verebiliyoruz. Sınavlarda gözetmenlik yapıyor, öğrencilerin hocadan önce çaldıkları kapı görevi görüyoruz. Her türlü sorularına cevap veriyor, ödev, proje değerlendiriyoruz. Bütün bu işlerde bir "Hoca" gibi algılanmamıza rağmen, söz konusu üniversite olanaklarından faydalanmak olunca statümüz hemen "öğrenci" oluveriyor…

7 Haziran 2012

YADYOK konusunda eğitimi geliştirecek çeşitli düzenlemeler bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 2000 öğrenciden 600'ü remedial olmuş. YADYOK yönetimi bu ciddi rakamı öğrencilerin çalışmamasına bağlamakta, fakat 50-100 kişiden bahsetmiyoruz. Verilen eğitim ve istenen sonuç örtüşmemekte…

7 Haziran 2012

Üniversite içindeki ve yurtlardaki internet hızının artmasını, en azından ülkemizdeki diğer güzide üniversitelere (İTÜ, ODTÜ) yakın seviyelerde olmasını diliyorum…

7 Haziran 2012

Yeşil ve sürdürülebilir yeşil enerji kaynaklarını kullanan bir BÜ! Öğrencisiyle, idari personeli ile daha yakın, yemekhanede yemek yiyen, kantinde öğrenci ile çay içebilen, öğrencisi mail attığında cevap verebilen, yönetici değil birlikte yöneten bir BÜ Rektörü! Ayrıca, Güney Kampüsümüz yeşillikler içinde, fakat Kuzey Kampüsümüz tamamen betonlarla kaplanmış, Piramitin etrafı daha geniş bir bölgeyle yeşillendirilmeli, Eğitim Fakültesi ve ETB binaları arasında kalan ve araçlar için yol ve park olarak kullanılan alanlar yeşillendirilmeli Kuzey Kampüs daha yeşil bir yerleşkeyle anılmalı…

6 Haziran 2012

Ders işleniş yöntemlerini gözden geçirerek teknolojik gereklilikleri ve içinde bulunduğumuz çağın imkanlarını sisteme entegre etmek. Kitaplar da dahil artık ilgili her kesimin kullandığı teknik bilgisayar programlarının eğitimini derslere yedirmek buna bir örnek olarak verilebilir…

6 Haziran 2012

Rektörlüğünüz döneminde de böyle bir web sayfanızın olması, buradan önerileri almanız ve gerek gördüğünüz durumlarda öneri sahibiyle görüşmeniz…

6 Haziran 2012

Üniversitemiz bina kapı önlerinde gerek personelin gerekse öğrencilerin sigara içtiği görülmekte bu kapıları zorunlu olarak kullanan biz sigara içmeyenlerin hem dumandan hemde kalabalık arasından geçmekte zorlandığımız aşikardır. Bu durumun ortadan kaldırılması adına çözüm üretilmesi önemlidir. Öneri: Ya kapılardan 50 metre uzakta içilmeli kapı önlerindeki sigara atık aparatlarının kaldırılması sağlanmalı veya üniversite dahilinde sigara içme alanları belirlenmelidir. Bu konuda öğrenciler arasında anket yapılabilir. Sağlık sonra parayla bile geri gelmeyecek kadar kıymetlidir…

5 Haziran 2012

Rektörün adil, dürüst herkesi kucaklayan insan ayrımı yapmayan, (İdari-Akademik) gibi kapıları sonuna kadar açık tutan, yeniliklere açık samimi, herkese kendisini özel hissettiren bir yaklaşımda olmasını, sevgi saygı ve iş disiplinini içinde çalışmasını istiyorum…

5 Haziran 2012

Lojmandan yıllarca EVLERİ olmasına rağmen halen yararlanan personelin araştırılması ve mağdur olan ve talepte bulunmasına rağmen bu yüzden artık talepte bulunmak bile istemeyen personelin çaresizliğinin giderilmesi adına bu konuda lojmanlardan Akademik kadar İdari personelinde yararlanmasının sağlanmasını talep hakkımız olmalıdır…

5 Haziran 2012

Havuzların (kapalı - açık) kullanımında askerdeki zihniyetin burada da geliştiği görülmekte. Erki elinde bulunduran idarecilerin (akademik) havuz kullanma kurallarını aşarak ve yeni maddeler koyarak idari personelin kullanımını istedikleri saatlere göre ayarlamaları hoş olmadığı gibi sınıf ayrımı yaratmaktadır. Bu sınıf uygulamalarının kaldırılması talebimdir…

4 Haziran 2012

Boğaziçinin en zayıf yönü kesinlikle Kilyos Kampüsü ama programınızda Kilyos Kampüsüyle ilgili bir şey yok oradaki yurtların ve YADYOK binasının iyileştirilmesi öğrenciler için güzel mekanlar yapılması gerekiyor bunu da göz önünde bulundurmanızı rica ediyorum…

1 Haziran 2012

Boğaziçi Üniversitesinde çeşitli kademelere atanacak yöneticilerin son derece dikkatli seçilmesi ve yöneticilerin etik kurallara uyması, herkese eşit mesafede durmasına özen gösterilmesi.Yöneticiye bağlı çalışanlarında yönetici hakkında performans değerlendirmesini doğrudan Rektörlüğe iletebilmesine olanak verilmesi, yöneticilerin çalışmasının izlenmesini kolaylaştıracaktır...

1 Haziran 2012

Yalnız Türkiye'nin değil dünyanın en önemli gündemi olan enerji konusunda bütün üniversiteler, özellikle güneş, rüzgar gibi yenilenebilir enerjiler çalışırken ve uygulamalar gerçekleştirirken, üniversitemizde bu alanda çok fazla çalışma bulunmamaktadır.Kilyos Kampusüne ithal edilerek enerji üretmesi düşünülen 6MW rüzgar türbinlerinin yanında daha çok araştırma projelerinin geliştirilmesini görmek isteriz.Bu alanda Üniversitemizde "Enerji ve Çevre Araştırmaları Merkezi" kurulması yararlı olur düşüncesindeyiz...

1 Haziran 2012

Her yönetim değişiminde daire başkanlarının ve şube müdürlerinin kızağa çekilmesini anlamsız buluyorum. Eğer bir memur görevinden alınacaksa bunun sağlam hukuksal ya da idari dayanakları olmalı. Üniversitemizin personel planlaması olmalı.Örgün eğitime devam eden bir kişi memur olarak alınmamalı. Haftanın 5 iş günün 2 yada 3 gününü iş dışında geçiren bir memurun çalışma barışını zedelediği açıktır...

31 Mayıs 2012

Üniversitemiz genelini kapsayan bir HURDA BİRİMİ kurulması ivelilikle yapılması işler arasındadır zira bu mevzuata uygun olmayan bir süreçle devam etmektedir…

31 Mayıs 2012

Kişilerin özellikle personelin Rektörlüğe yakın kişiler veya birimler tarafından tek taraflı şikayetlerinin dikkate alındığı suçlananların ise asla dikkate alınmadan gayri ciddi suçların isnat edilebildiği örnekler mevcuttur…

31 Mayıs 2012

Genel Sekreterlik Makamının, personelin en üst amiri sıfatıyla görev yaptığından personeli ayırt etmeyen, etkin sorumluluktan kaçmayan, birimlerin mutlak işleyişinde tam denetime haiz personelin Üniversitenin kaliteyi yakalamasında etkin olacak görev tanımlarının oluşturulmasını sağlayan kişilerce yapılandırılmasının mutlak gereklilik olduğuna inanıyorum…

29 Mayıs 2012

Yönetimde deneyimli kişilere görev verilmesi, ancak alışılagelmiş hep aynı kişilerin görevlendirilmemesi, akraba ilişkileri olanların çok yetkili görevlerde bulunmaması...

29 Mayıs 2012

Toplumun sorunlarına uzak kalmamak, BÜ’ye yakışır bir şekilde görüşlerini bildirmek...

29 Mayıs 2012

Emekli olan öğretim üyelerinin üzerlerinde bulunan BAP ve/veya başka kurumlarca desteklenen araştırma projelerinin aynı öğretim üyesinin yürütücülüğünde bitirilmesinin sağlanması (konu ile ilgili başka bir yürütücü bulunması zor olmaktadır). Emekli olan öğretim üyelerinin danışmanlığını yaptığı Yüksek Lisans ve Doktora tezlerini danışmanlığını sürdürerek tamamlamasının sağlanması (konu ile ilgili bir danışmanın bulunması kolay olmamaktadır)...

29 Mayıs 2012

Öğrencilerin bir kısmı “etik komisyonları”ndan haberdar değillerdir. Komisyonlar hakkında bilgisi olanlar da bilgilerin gizli tutulacağına ve öğrenci lehine karar verileceğine inanmamaktadırlar...

29 Mayıs 2012

Revirde değişik branşlardan uzman doktorların bulunması, Revirde saat beşten sonra ve hafta sonu bir nöbetcinin bulunması...

29 Mayıs 2012

Kütüphanenin açık olduğu saatlerinin çok kısıtlı olduğu, bazı üniversitelerde kütüphanelerin 24 saat açık olup, bizim Üniversitemizde de kütüphane saatlerinin uzatılması. Bu Dönemde uygulandığı gibi “kayıt ücreti”nin kaldırılarak alınmaması. Aynı öğretim üyesinden aynı dersi (Math 101 gibi) alan öğrencilerin kayıtlı oldukları bölümlere göre farklı ücret ödememesi, aynı ücreti ödemeleri. Kota uygulanan derslere talep çok fazla ise yeni bir şubenin açılması. Öğrenci belgelerinin resimli olması...

29 Mayıs 2012

Atletizm ve futbol gruplarında faaliyet gösteren mezunların ve diğer üniversitelerin öğrencileri nin Uçaksavar spor sahasına girmelerine müsaade edilmesine rağmen Amerikan futbolunda (BÜ Sultans- Bu sene Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonu) oynayan BÜ öğrencisi olmayanların bu sahaya girmesine müsaade edilmemektedir. Bu durumun düzeltilmesi...

29 Mayıs 2012

Öğrenciler Üniversite ile ilgisi olmayan firmaların (özellikle sürücü kurslarının) öğrenci kulüplerinin duyurularını/afişlerini indirerek kendi afişlerini asmalarından şikayetçi olup, bu durumun önlenmesini istemektedirler. Üniversitede duyuruların kağıt posterlerle/afişlerle yapılması yerine ışıklı elektronik sistemle yapılması “korsan” afişlerin asılmasını önleyerek ilanların Yönetimin kontrolunda olmasını sağlayacaktır. Ayrıca görsel çevre kirliliğini de önleyerek bu alanda uygulama yapan ilk Üniversite olacaktır. Kampüste bayan kuaförünün açılması...

28 Mayıs 2012

Bazı birimlerde /bölümlerde derslerin büyük bir kısmı “mecburi ders” olarak ayarlanmış olup, öğrencilerin çok az “seçmeli ders” alma şansı vardır. Bu durumun düzeltilmesi önemlidir…

28 Mayıs 2012

BÜ’nün güzel manzaralı bir sosyal tesisi mevcut değildir. Bizim Tepe, BURÇ, bizler için önemli olmakla beraber, misafirlerimiz-özellikle başka ülkelerden gelen misafirler- için fazla bir şey ifade etmemektedir. Misafirlerimizi özellikle akşam yemeklerinde ağırlayabileceğimiz BÜ’ye ait kaliteli (Kampüs dışında da olabilir) bir mekanın tesis edilmesi, Mühendislik Binası (Perkins Hall) Çatı Katında aperatif, çay-kahve gibi servislerinin verilmesinin sağlanması, BÜ’nün konuklarını ağırlayacağı bir misafirhane tesisis edilmesi. Birçok Üniversitenin yüzme havuzlu, çok odalı ve tam teşekküllü misafirhaneleri mevcuttur. Bu amaçla Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Üniversitemize bir bina tahsisi mümkündür. Seneler önce yaptığımız girişimlerle Vakıflar Genel Müdürlüğü Bebek ve Tarabya’da iki binayı bize tahsis edeceklerdi. Ancak konunun üzerinde yeterince vakit ayırılamadığı için gerçekleşmedi. Bazı üniversiteler 1-2 elemanını sadece Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün her ay ilan edilen- tahsis edilecek binaların listesini takip ederek, tahsisin Üniversitelerine yapılmasını sağlamaları için görevlendirmektedirler. BÜ’de 1-2 elemanını böyle bir iş için görevlendirebilir…

25 Mayıs 2012

Kilyos Sarıtepe Kampüsünde bulunan yurtlarda kalan öğrencilerin ulaşımları günde 4 sefer ile sağlanmakta. Hem sefer sayısının hem de araç sayısının artırılması gerekmektedir. Bu husus, üniversitenin öğrenci gözünde değerini artıran önemli bir husustur, ihmal edilmemelidir…

25 Mayıs 2012

Her fakülteye istek kutusu konularak öğrencilerin fikrinin alınıp yetersizliklerin önüne geçilmesi için yeni bir uygulama yapılmalı, her hafta bu kutuların fakültelerce değerlendirmeye alınmasının sağlanmasının önemli olduğunu düşünüyorum…

24 Mayıs 2012

(Esnaf + Bürokrasi) mantalitesinin bırakılarak çağdaş yönetim anlayışı ve teknikleri ile "kurumsal" bir üniversite yapısına dönüşümün sağlanması. Üniversite yönetiminde komisyonlardan daha fazla yararlanılması. Böylece daha fazla enerji ve vakit harcayabilecek kişilerin yaptıkları çalışmaların organizasyonu daha verimli kılacağını Üniversitenin de katılımlı, demokratik ve şeffaf bir yapıya ulaşılacağını öngörüyorum…

24 Mayıs 2012

Sağlık Hizmetleri, Konut Tahsisi, Yuva, Yemek ve Kafeterya Hizmetlerinin daha kaliteli bir hale getirilmesi. Akademik Birimler, BÜYEM ve Hizmetiçi Eğitim Koordinatörlüğü arasında koordinasyon sağlanarak BÜYEM eğitimlerinden ve derslerden yararlanmak isteyen iç paydaşların kolayca bu imkanlara ulaşması. Üniversiteye üst düzey öğrenci, öğretim elemanı çekmek için iletişim kanallarının daha etkin kullanılması…

22 Mayıs 2012

Üniversitede gazetecilik, medya yönetimi gibi bölümler açılabilse çok iyi olur. Altyapı var birkaç ders eklenerek hazır hale gelebilir. Bir de profesyonel çekim stüdyo altyapıları hazırlanırsa hem gazete, hem TV hem de internet medyası konusunda üniversite ön plana çıkar diye düşünüyorum…

21 Mayıs 2012

Üniversitemizde meydana gelen her türlü sorunun rahatlıkla iletilebileceği ve iletilecek bu sorunlara çözüm üretmek amacıyla ilgili birimlerle koordinasyonu sağlayacak bir "Sorun Çözme Merkezi (Alo Rektörlük Hattı)" nın Rektörlük bünyesinde oluşturulması…

16 Mayıs 2012

Üniversitemizin elemanlarına sunduğu sağlık hizmetleri (Revir) çok zayıf ve yetersiz. Bu konuda yapacağınız çalışmalar bizi mutlu edecektir. Üniversitemizin öz kaynaklarını yaratması her anlamda önemli bir konu; özellikle vakıf başkanının uygun özelliklere sahip olması ve daha etkin çalışması temennimizdir…

16 Mayıs 2012

Revirdeki branş doktorlarının çoğaltılmasını istiyorum Örneğin: Cildiye, göz, KBB, dahiliye, psikiyatri, çocuk vs. Bu, biz personeller ve öğrenciler için çok çok önemli. Herşeyin başı sağlık. Ayrıca Dr. İkbal hanıma gereken değerin verilmesini rica ediyoruz çünkü özveri ile çalışan tek doktor olarak onu görüyorum…

16 Mayıs 2012

1-Medikososyal de bundan önceki senelerde bulunan psikiyatri, cildiye, göz, dahiliye, kbb, çocuk gibi bölümlerin yeniden işlerlik kazandırılabilmesi. Nerdeyse tek doktor olarak yıllardır büyük bir özveriyle bizleri tedavi etmeye çalışan Dr. İkbal Mestan Hanım'a gereken desteğin Rektörlük tarafından verilmesi moral ve motivasyon için gerekmektedir.
2-Birçok üniversitede mevcut bulunan akademik ve idari personelin aileleri ile birlikte tatillerini geçirebileceği bir sosyal tesisin İstanbul dışında dönemsel olarak kiralanarak kullanıma açılması (Bu tür bir tesis kiralanmadan önce katılımcı sayısı belirlenip katılmak isteyen kişiler için bir sandık oluşturulup her ay maaşlarımızdan ödeyebiliriz.)
3-Hafta sonları Kennedy Lodge’nın hizmet verebilmesi…

15 Mayıs 2012

Üniversitemizde, üniversite mezunu olup çok düşük kadrolarda çalıştırılan (hizmetli,güvenlik,teknisyen yard.,şoför vs.) gelişime daha açık olan genç personeller mevcut. Bu personeller üniversitenin gelişimi açısından önemli ve daha iyi bir kadroya kavuşmaları için görevde yükselme sınavları, temizlik, güvenlik vb. görevlerin özel şirketlere verilmesi ya da farklı çözümler üreterek olumsuz yansımalarını ortadan kaldırabilirsiniz. Şu anda işleri sadece personel özlük hakları vb. konular ile uğraşmak olan personel daire başkanlığının yanı sıra insan kaynakları politikası üretebilecek, mezun oldukları bölümlere göre personelin daha verimli olacağı birimlerde çalışmasının planlamasını yapabilecek bir birim oluşturulabilir. Ayrıca gelişimlerini sağlamaları açısından üniversitemizde uygulanan sıradan eğitimlerin dışına çıkılarak elinizde olan personellerinizi daha verimli kullanma şansı sağlayacak olan zorunlu eğitimlerle gelişimlerini sağlayabilir ve çağımızın şartlarını ve imkanlarını en iyi şekilde kullanabilen idari personeller haline getirebilirsiniz. ÖSS birincilerinin seçtiği, en iyi hocaların ders verdiği üniversitemizde ciddi politikalar ve gereken önemle geri bırakılmış, gelişme kapalı, önemsenmemiş personel yerine kendini çok iyi yetiştirmiş, devamlı kendini geliştiren personel olması gerekmektedir...

14 Mayıs 2012

Boğaziçi Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Birimi ve Mediko Sosyal Şube Müdürlüğü gibi birimlerin öğrenci, idari ve akademik personelin (çocuklarının bakımı ve sağlık gibi..) hayatlarındaki en önemli sorunlarına çözüm sağladığı ve iş kaybını azalttığı düşünülürse, eksiklerinin giderilmesi için gereken maddi, manevi destek verilmelidir. Bu birimlerin manevi olarak desteklendiklerini, gerçekleştirilen ziyaretlerle hissetmelerinin sağlanmasının da çalışanlarının motivasyonunu arttıracağı düşüncesindeyim…

14 Mayıs 2012

Boğaziçi Üniversitesi'nin tüm personeline hizmet verecek, personelin acil oluşabilecek kreş ihtiyaçları için Okul Öncesi Eğitimi Birimi'nin bünyesinde hizmet verilebilir. Örneğin bir personelin normalde evde bakılan çocuğunu gerekli durumlarda üniversiteye getirip 3-4 saatliğine veya tüm gün kreşe bırakabilmesi güzel olur…

11 Mayıs 2012

Teknopark alanı ile ilgili: Teknopark BÜ için çok prestij konusu ve geleceği için çok önemli. İstanbul Teknopark Kurtköy'de açılıyor. (http://www.teknoparkistanbul.com/) Söylendiğine göre Avrupa'nın ilk 3 teknoparkından biri olacak burası. Bu oluşumda yer almak BÜ için önemli bir fırsat olacaktır diye düşünüyorum. Kurtköy'ü üniversite ve hastane semti yaptılar, yapıyorlar. BÜ Bebek Kampüs'e 40 km uzaklıkta (çok uzak görünüyor ama Kilyos Kampüsü de ana kampüse hemen hemen o kadar uzaklıkta). İstanbul Teknopark, Sabiha Gökçen'in karşısındaki alanda kuruluyor. Kurtköy'ün genişlemek için hiç değilse teknolojik ve yüksek bütçeli projeler geliştirilebilmek için iyi bir alternatif mekan olabileceğini düşünüyorum…

11 Mayıs 2012

Şu anki Kilyos Kampüsünde yer alan otel yerine, farklı bir mimariyle yapılmış, daha fazla kapasiteli, BÜ mensuplarının tüm yıl boyunca ailece yararlanabileceği (ücret ödeyerek) bir dinlenme ve recreation yeri haline getirebilmek gerçekten BÜ mensupları için çok büyük bir hizmet olurdu. Nasıl bankaların ve diğer bazı kuruluşların dinlenme tesisleri var, burası gerçek anlamda bir dinlenme tesisine dönüştürülebilir diye düşünüyorum…

10 Mayıs 2012

Üniversitelerin önemli bir görevi de, topluma sosyal projeler üretmektir. Öğrenciliğimden bu yana, hayatımın içinde yer alan Rumalihisarüstü’nün (varlığını kesinlikle Boğaziçi'ne borçludur)gelişmesi, gerek öğrencilerimizin öğrencilik yaşantılarını, gerekse idari personelin hayata ilişkin duruşunu etkilemektedir. Yale ve benzeri birçok üniversitenin, bölgelerine sağladığı katkı ile kalkındıklarını unutmayalım. Bu hem Türkiye, hem de Boğaziçi için çok doğru bir hamle olur. Boğaziçi ve dolayısı ile BÜ Rektörü çevresine duyarlı, toplum için de liderlik yapan bir rolü de üstelenmelidir…

10 Mayıs 2012

Boğaziçi mezunlarının üniversitemize sağlayacakları maddi ve manevi desteğin sağlanması konusundaki bakış açısı da çok önemlidir. Mezunlar bugüne dek para kaynağı olarak tanımlanmaktan sıkılmışlardır. Kurumların başında olmak camiayı kucaklamayı ve onlarla sık sık bir araya gelmeyi gerektirir. Güncel BÜ Rektörü, 30 sene önce mezun olmuş bir kişinin de aslında rektörüdür. Ve çok büyük mezun potansiyeli; camia için, Boğaziçi için, dünya çapındaki bir üniversite için, BÜMED ile birlikte ayağa kaldırılmalıdır. Akademisyenler, öğrenciler ve mezunlar Boğaziçi Üniversitesinin doğal paydaşlarıdır. Bugün tanımlı kanuni süreçlerde sadece bir kısmı yönetimlerinin seçilmesinde hak sahibi olsalar bile hepsi yakın ve etkili kamuoyunu oluşturmaktadır. Camiaya liderlik deyimi de benim için önemlidir…

9 Mayıs 2012

Üniversitenin akademik performansı (Atama ve yükseltme kriterleri): Yardımcı doçent atamaları ve uzatmaları ve doçentlik/profesörlüğe yükseltmelerde daha sıkı isterlerimizin olması bir zorunluluktur. Bilimsel Araştırma ve Yayın performansları ile öne çıkan hocalarımıza gözle görünür maddi ve altyapı desteği sağlanmalı. Akademik olarak faal olan hocalarımızın bir sorunu da doktora ve yüksek lisans öğrencileri için ayırdıkları zaman ve enerjiye maddi açıdan karşılık alamıyor olması…

9 Mayıs 2012

BÜVAK Genel Müdürlerinin üniversiteye hizmeti ciddi ve öncelikli bir görev ve sorumluluk olarak kabul edebilecek kişiler arasından seçilmesi…

9 Mayıs 2012

LOJMAN dağıtımınlarının ve kullanımlarının üniversite kamuoyuna web sitesinden görülebilecek şekilde duyurulması. Yeni lojmanlar yapılamaması durumunda üniversiteye yakın bir yerde sitelerde daireler kiralanarak hocalarımıza tahsisi ve bu konuda üniversitenin “subsidize” etmesi çok mu imkansız bir proje? Trafik yüzünden saatleri yolda geçen hocalarımızın üretkenliğini arttırıcı çok önemli bir teşvik olurdu bu. Yine bu çerçevede arabasıyla saatlerini yolda harcayan hocalarımızın hayatını kolaylaştırıcı başka basit bir çözüm aklıma geliyor: O da rutin 17:30 personel servisleri dışında, geç saatlere kadar çalışmak ancak araba kullanmak istemeyen hocalarımız için saat 20:00 ve 24:00 gibi saatlerde belli 1-2 merkeze (örn. Kadıköy) paralı servis konulabilmesi…

9 Mayıs 2012

Üniversitemizin Halkla İlişkiler Birimi’nin çok daha etkin olması ve basınla olan ilişkilerini hukukçularla ortak çalışarak yönerebilecek bir kadroya sahip olması gerektiğine inanıyorum. Üniversitenin yurt içinde ve yurt dışında daha çok tanıtımının zorunlu olduğu kanısındayım. Tanıtımla direk ilişkilendirilebilecek bir konu, üniversitemizi daha çok ulusal ve uluslararası kongre ve toplantılara ev sahipliği yapabilmesi için gerekli alt yapının geliştirilmesi. Örneğin, geniş katılımlı kongreleri ağırlayabilecek ve paralel session’lar yapılabilecek genişlikte salonları, katılımcıların yararlanabileceği otel, restoran, tuvaletleri olan bir kompleks gereksinimi mevcuttur….

9 Mayıs 2012

Üniversitemizdeki otopark sorunu….

8 Mayıs 2012

Dünyanın belli başlı üniversitelerinde (Harvard, MIT, Yale, vb) bulunan ve öğretim üyelerine destek olmak ve öğretim/öğrenim kalitesini yükseltmeyi amaçlayan 'Faculty Development' sisteminin üniversitemizde de kurulmasını çok isterim...

8 Mayıs 2012

Tüm rektör adayları seçim sürecini akademik personel üzerine kurgulamaktadır, öğrencilere yönelik hiçbir vaat yapılmamaktadır. Üniversitenin varlık sebebi olan öğrencileri unutmayalım. Ara sıra kampüste dolaşarak öğrencilerini dinleyen rektör istiyoruz...

8 Mayıs 2012

Üniversitemizde sunulan yemek hizmetinde yemekler, öğrencilerimizin ihtiyacını karşılamak amacıyla yüksek kalorili olarak hazırlanmaktadır. Ancak, öğretim elemanlarımız ve idari personelimizin diyet yemeklere ihtiyacı, ilerleyen yaşla birlikte daha da artmaktadır. Birçok devlet kurumunda olduğu gibi, seçmeli yemek uygulamasına geçilerek, her bir çeşidin kalorisinin üzerinde belirtilmesini ve bu yolla da kişilerin kendi isteklerine göre alacakları kaloriyi hesaplayabilecekleri bir uygulamanın olması...

8 Mayıs 2012

Son üç yılda, en çok yayın yapan ilk 20 öğretim üyesinin ders yüklerinin azaltılması, zorunlu ders yüklerini yüksek lisans ve doktora programlarında danışmanlıklarla doldurması ile zamanlarının büyük bir kısmını araştırmaya ayırmalarına olanak sağlanabilir. Ayrıca, bu uygulamadan faydalanacak öğretim üyelerinin BAP'tan proje yapma sınırı da kaldırılabilir...

8 Mayıs 2012

Üniversitemizde eğitim görmekte olan engelli öğrencilere yönelik düzenlemeler yetersizdir. Engelli öğrenciler, eğitimlerini sürdürebilmek için ne yazık ki arkadaşlarının yardımına muhtaç hâldedir. Hâlbuki çağdaş üniversite, engelli öğrenci ve personeline eşit erişim hakkı ve destek verebilmek için imkânlar yaratmak ve engellilik konusunda duyarlılığı artırabilmek için uğraş vermelidir...

7 Mayıs 2012

Öğrenci ve personelle daha iyi ilişki...

7 Mayıs 2012

Öğrenci ve personel yemekhaneleri dışında; her kampüs için ferah, özel tasarlanmış, rahatlatıcı dinlendirici mimarisi olan, halı, tablo, ses sistemi bulunan, akustik, ısı tasarımı uzmanlarca yapılmış, gerektiğinde yemek ihtiyacı karşılanabilen, gerektiğinde de ev konforunda ders çalışılıp, grup toplantıları yapılabilecek mekanlar, kafetaryalar...

7 Mayıs 2012

Yerleşkeler arası ulaşım; Kuzey ve Güney Kampüsler arası tünel (Metro projesi ile birleştirilerek); Kandilli-Güney Kampüs arası karşılıklı, sık ve düzenli ring seferler; İBB ile koordinasyon sağlayıp, Kandilli'den geçen R.Hisarüstü-Kadıköy veya Üsküdar otobüs seferi; Bebek, Anadoluhisarı ve Kandilli vapur seferlerini özellikle sabah, öğlen ve akşam saatlerinde arttırmak, bunlara eş zamanlı kampüs shuttle servisi başlatmak...