PROJELERİ BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRELİM!

Türkiye’nin en nitelikli yüksek öğretim kadrolarından birine ve en başarılı öğrencilerine sahip olan Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne adaylığımı koyarken, amacım Boğaziçi Üniversitesinin ülkemizdeki lider üniversite olma özelliğini güçlendirerek devam ettirmektir.

Öncelikle Türkiyenin en nitelikli öğretim kadrosuna sahip olma ve tersine beyin göçü açısından cazibe odağı olma özelliğini güçlendirerek sürdürme misyonu çerçevesinde, yeni kuşak öğretim üyelerimizin gerek akademik beklentilerinin gerekse “yaşam standartlarını” artırma taleplerinin farkındayım. Üniversitemizin gelişimi ve uzun soluklu gereksinimlerini de gözönüne alan uzun erimli politikalarla uyumlu projeler geliştireceğim. Bu çalışmaları katılımcı, sistematik, kararlı ve şeffaf bir proje yönetimi izleyerek sizin katkı ve desteklerinizle başarıyla yürütebileceğimize inanıyorum.

Üniversitemizin çözüm bekleyen konularına ilişkin bazı projelerimi sizlerle paylaşmak isterim:


B.Ü. YERLEŞKELERİ MASTERPLANI PROJESİ

Beşiktaş, Sarıyer ve Üsküdar belediye hudutları içinde yeralan üniversitemiz yerleşkelerinde imar düzenlemelerinin gerçekleştirilmesi için gerekli temasları ve başvuruları yaparak, olumlu sonuçlanması için çalışacağım. Üniversitenin orta ve uzun vade gelişim eksenini gözönüne alarak, değişik binalarının güçlendirilmesi ve büyük bakım onarım işlerini 4-yıl için planlayacak ve alanların tematik bütünlük içinde etkin kullanılmasını sağlamaya çalışacağım...

KONUT PROJESİ

Üniversitemiz yerleşkelerinde tahsisli ve/veya mülkiyeti Üniversiteye ait alanlarda lojman yapmaya yönelik gerekli imar düzenlemelerinin gerçekleştirilmesi ve bu alanlarda kamu bütçesi kullanılarak öğretim üyelerine lojman yapabilme izninin ilgili makamlardan alınması için çalışacağım. Mülkiyeti Üniversiteye ait alanlarda lojman olanaklarını geliştirmek üzere kamu kaynakları dışında fon yaratılması imkanlarını araştıracağım...

Lojman geliştirme sürecine paralel olarak öğretim üyeleri ve idari personelin katılımıyla gayrimenkul yatırım ortaklığı konsepti içinde Üniversiteye yakın bir konumda finans kurumları ve inşaat sektör temsilcilerinin işbirliği ile prestijli bir konut projesinin hayata geçirilebilmesi için gayret göstereceğim. Öncelikle ön talep belirleyerek ve fizibilite çalışması yaparak, konut kapasitesi, arsa peşinatı, konut başına peşinat miktarı, banka faiz oranları, vade süresi, aylık ödeme miktarları konusunda farklı modeller geliştireceğim. Böyle bir projede BÜVAK fon sisteminin rolünü ve BÜVAK’ın ön ödemeleri karşılayacak kaynak oluşturabilme kapasitesini artırmaya çalışacağım...

BİLİM VE TEKNOLOJİ ALTYAPI PROJESİ

Temel bilimler alanında araştırma merkezi kurulması, araştırmacı yetiştirilmesi ve temel araştırma yapan araştırmacılarımızın altyapı ve platform oluşturma taleplerini projelendirip, destekleyeceğim. Mühendislik ve fen bilimlerinde inovasyon ve teknoloji geliştirmeye yönelik araştırma yürüten öğretim üyelerimiz için araştırma laboratuvarları, proje yönetim, teknoloji transfer ofisleri ve kuluçka merkezleri barındıran enüst düzey altyapı olanaklarına sahip Bilim ve Teknoloji Merkezi kuracağım...

MEDİKO SOSYAL PROJESİ

B.Ü. Sağlık Hizmetlerini geliştirmeye çalışacağım. Mediko sosyal faaliyetlerinin etkinleştirilmesinde BÜVAK’ın rolü nedir? Güçlü bir vakıf altyapısı sağlanamazsa, sağlık araştırma ve uygulama merkezi kurulması bu sorunu çözer mi? İl Sağlık Müdürlüğü ve SGK anlaşmalı özel sağlık kurumları ile işbirliği yapılabilir mi? Konularını öncelikle araştıracağım...

BÜVAK/BÜTEK GELİRLERİ PROJESİ

Öncelikle Üniversitenin gerekleri ve gerçeklerine duyarlı “BÜVAK Ruhu”nun tanımlanması ve yaygınlaştırılması için profesyonel destek alarak çalışacağım. BÜVAK, BÜTEK A.Ş. gelirlerinin Üniversİtemizin akademik destek, akademik teşvik, burs, medikososyal, yuva ve benzeri faaliyetlerini istenilen düzeyde destekleyecek şekilde artırılabilmesine gayret edeceğim. BÜVAK yönetimi ile Üniversitenin etkileşiminin ve iletişiminin güçlendirilmesini, BÜVAK projelerinin her aşamasında geri bildirim alınmasını, BÜVAK mali durumu hakkında Üniversitenin düzenli bilgilendirilmesini sağlamaya çalışacağım...


Boğaziçi için hayal ettiklerimizin tümünü sizlerle birlikte dört yılda gerçekleştirmeyi hedefliyorum. Bu süre içinde sonuçlandıramadığımız projeler olacaktır, ancak her biri için aynı özen ve emekle çalışacağıma emin olmanızı isterim.