2012-2016 döneminde kurumsallaşmadan kültürel faaliyetlere, iletişimden akademik hayata bütün icraat alanlarında üç temel hedef hakim oldu:

    • Üniversitemizdeki bilimsel ve akademik yetkinlik düzeyini daha da yukarılara çekmek,
    • İyi bir kamu üniversitesi olarak demokratik, katılımcı, özgürlükçü ve çoğulcu değerlere sahip çıkmaya devam etmek,
    • Kurumsal kimliğimizi, üniversitemizin benimsediği akademik ve kültürel değerler ışığında güncelleyip güçlendirmek ve bu yolla kurumsallaşma çabalarını derinleştirirken tüm camiamız tarafından sahiplenilmesini sağlamak.

Bu hedefler çerçevesinde 2012-2016 yılları arasında gerçekleşen çalışmalara ve benimsenen yaklaşımlara bazı örnekler devam eden sayfalarda ilgili başlıklar altında sunulmaktadır.