31 yıldır Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak öğrencilerle, akademik projelerde meslektaşlarımla, idari görevlerde idari kadrolarla yan yana, 2012-2016 yılları arasında rektör olarak da üniversitemizin tüm kesimleri ile Boğaziçi Üniversitesi’nin gelişmesi ve dünya üniversiteleri arasında saygın konumunu güçlendirmesi için çalıştım. Üniversitemizin eğitim, öğretim, araştırma, bilim ve teknoloji alanında öncü kurum olma misyonuna gönülden bağlıyım. Bu misyonun sürdürülmesinin ancak çoğulluğa saygı, akademik özerklik ve demokratik katılım gibi yaratıcı ve eleştirel düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlayacak ilke ve değerlerin hayata geçirilmesiyle mümkün olacağına inanıyorum.

Boğaziçi Üniversitesi'nde lisans ve doktora öğrenciliğimden sonra 1985 yılında akademik kadroya katıldım, 2000 yılında profesör oldum. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Müdürlüğü, Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, Finans Mühendisliği Programı Başkanlığı, Mühendislik ve Teknoloji Programı Eş Başkanlığı görevlerinde bulundum.

Endüstri Mühendisliğinin matematiksel programlama ve optimizasyon; lojistik, operasyon ve üretim planlaması; stokastik programlama ve karar verme teorileri alanlarında birçok ders verdim ve çok sayıda yeni ders tasarladım. Yürüttüğüm araştırmalar ve akademik çalışmalar birçok yerli ve yabancı dergide yayınlandı, araştırma sonuçları sektörde uygulandı.

2002-2006 yılları arasında yürüttüğüm KRDAE Müdürlüğü sırasında İstanbul Deprem Master Planı'nın afet ve risk yönetimi modellerinin geliştirilmesine, bütünleşik afet yönetim sisteminin oluşturulmasına katkı sağladım. KRDAE Müdürü olarak ulusal sismik sistemin yeniden yapılandırılmasına, afete hazırlık eğitim biriminin kurulmasına, ilköğretim düzeyinde afet bilinci eğitimlerinin yürütülmesine ve tsunami araştırmalarının başlamasına öncülük ettim. Boğaziçi Üniversitesi'nin birçok bölümünden meslektaşlarımla birlikte 2001 yılında kurulmasına katkıda bulunduğum ve. 2001-2004 yılları arasında müdürlüğünü yürüttüğüm Boğaziçi Üniversitesi Afet Yönetim Merkezi çalışmaları kapsamında, Türkiye'deki ilgili sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarıyla çalışarak ulusal afet ve kriz yönetimi politikalarının oluşturulmasında aktif rol aldım.

2003-2010 yılları arasında NATO Araştırma ve Teknoloji Teşkilatında yer almamda, 2004-2008 yılları arasında EC EURO Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmemde bilimsel, akademik ve yönetimsel ekip çalışmalarına yatkınlığımın, analitik düşünce yaklaşımımın, uzlaşmacı ve problem çözmeye odaklı çalışma üslubumun rolü olduğuna inanıyorum.

EURO Hierarchical Organizational Planning EWG, INFORMS The Institute of Management Sciences, APICS American Production and Inventory Control Society, YAD Turkish OR Society, IEPM Industrial Engineering and Production Management gibi meslek örgütlerinde kuruculuk ve üyelik görevlerimle ulusal ve uluslararası çok sayıda platformda üniversitemi temsil etmekten her zaman onur duydum. Son olarak 2013 yılında EUA, Avrupa Üniversiteler Birliği, yönetim kurulu üyesi olarak seçilmekten ve Türkiye yüksek öğretim sistemini Avrupa’da temsil etmekten büyük gurur duydum. Halen devam eden bu görevimi, küresel ölçekte yaşanmakta olan yükseköğretim sistemine dair önemli dönüşümleri ve karşılaşılan sorunlara yönelik geliştirilen çözümleri yakından izlemenin yanı sıra üniversite kavramı konusunda farklı bakış açıları kazandırması noktasında da çok değerli ve öğretici bulduğumu belirtmeliyim.

Toplumsal gelişim ve dayanışmanın sağlanması için sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak katkıda bulunmanın önemine yürekten inanıyorum. Bu nedenle idari görevlerimin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarında görevler üstlenerek topluma hizmet etmeye çalıştım. Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı'nın kuruluşunda aktif bir rol üstlendim, afete hazırlık ve afet yönetimi alanlarında sivil toplum inisiyatifinin geliştirilmesi için çaba gösterdim.

Araştırma Projelerinden sorumlu Rektör Yardımcılığı görevinde Bilimsel Araştırma Projeleri Sisteminin ve araştırma altyapısının geliştirilmesine katkıda bulunmaktan, Fikri Mülkiyet Kurulunun, Patent Ofisinin kurulmasına öncülük etmiş olmaktan kıvanç duydum. Rektör olarak da Teknoloji Transfer Ofisimizi kurularak bu birimlerin birbirlerini tamamlayıcı yapıda çalışmalarını sağladım. Farklı işbirlikleri ile iki yeni teknoparkın, kuluçka merkezlerinin kurulması gibi araştırma altyapımızın gelişmesini, girişimcilik faaliyetlerini destekledim.

Boğaziçi Üniversitesi'nin kapsamlı ve derinlikli eğitim programını sürdürerek, öğrencilerine sosyal değerler, etik ilkeler ve yenilikçi fikirler ile zenginleştirilmiş çağdaş öğretim koşullarını etkin biçimde sunması gerektiğine inanıyorum. Üniversitenin gücünün temel, beşeri, sosyal, mühendislik, yönetim bilimleri ve kültür derslerinin zenginliğinden kaynaklandığını biliyorum. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi'nin akademik ve bilimsel alanda bulunduğu üstün konumun farklı bölümler ve disiplinler arası araştırma işbirlikleri ve olanakları sonucu gelişen eğitim ve araştırma faaliyetleriyle de yakından alakalı olduğunun farkındayım.

Rektör olarak görev yaptığım son 4 yılda demokratik ve katılımcı yöntemlerle oluşturulan görüşler ve eğilimlerin sağlam, doğru ve adil uygulamaların ön şartı olduğu fikrini her zaman savundum. Takibi zor bir hızla değişmekte olan eğitim dünyasında kurumumuzla özdeşleştirdiğimiz özgürlükçü değerlerden taviz vermeden, yenilikçi yaklaşım ve yöntemlerin hayata geçirilmesine gayret ettim. Ayrıca, öğrencilerimize verdiğimiz nitelikli eğitimin yanı sıra onların sosyal gelişmelerine katkıda bulunacak sosyal, kültürel, entelektüel ve fiziksel ortamı zenginleştirmeye çalıştım.

Üniversitemizin geleceğinde tüm Boğaziçililerin mutlaka fikri ve katkısı olması gerektiğini düşünüyorum. Bugüne kadar Boğaziçi'nde yaptığım bütün işlerde bu düşünceyle hareket ettim. Tekrar rektörlük görevine talip olduğum 2016-2020 döneminde de tüm Boğaziçililer için bu düşüncenin imkanlarını yaratmak ve çekici kılmak en temel motivasyonlarımdan birisi olmaya devam edecek.