2016-2020 dönemi için makro hedefler belirlenirken önemli ölçüde Boğaziçi Üniversitesi 2015-2019 Stratejik Planı’na sadık kalınmıştır. Önümüzdeki dönemde üniversitemizde akademik, bilimsel ve yaşamsal standartları daha da yukarılara taşımak amacıyla:

    • kurumsal kimliğimizi daha da güçlendirmek,
    • uluslararası ve ulusal düzeyde araştırmada kapasite ve yetkinlik düzeyini artırmak,
    • eğitim altyapısını ve kaynaklarını güçlendirerek öğrencilere sağladığımız eğitim imkanlarını ve kalitesini büyütmek,
    • camiamıza mal olmuş öz kaynaklarımızı daha da etkin kullanmak yoluyla mali özerklik konusunu gerçekçi bir hedef haline getirmek,
    • yeni mekânsal çözümler yoluyla bütün kampüslerimizde çevresel, sürdürülebilir, sosyal ve akademik anlamda iyileştirmelere ağırlık vermek ve kampüsler arasında ilişkileri çoğaltmak

temel önceliklerim olmaya devam edecektir. Bu çerçevede yapılması planlanan çalışmalar ve benimsenecek yaklaşımlar ilgili başlıklar altında ayrıntılı olarak tartışılmaktadır.